Nieuws

Martini Ziekenhuis en Zereau winnen CZ Zorgprijs 2023!

Wat een feest! De zeer succesvolle pilot bij Martini Ziekenhuis om contrastmiddelen in een wc af te vangen, is beloond met de CZ Zorgprijs. Uit 53 inzending was de jury unaniem van oordeel dat ons initiatief de eerste prijs moest krijgen! Het filtersysteem slaagde erin door de patiënt uitgescheiden contrastmiddelen volledig te verwijderen. Patiënten werden gevraagd in het ziekenhuis wat te drinken en vervolgens naar het toilet te gaan. Zo kan 30-50% van het toegediend contrastmiddel opgevangen worden.

Mede dankzij de CZ Zorgprijs kunnen Martini en Zereau de volgende stap zetten: de bouw en installatie van een definitief toilet voor de afdeling Radiologie. Het doel is dat contrastmiddelen vanuit het Martini Ziekenhuis niet langer in het water terecht komen, dat de filters kunnen worden hergebruikt èn waardevolle grondstoffen kunnen worden teruggewonnen.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7141451772287483905/?actorCompanyId=79151913

Uitreiking van de CZ Zorgprijs met prof Rotmans